«Βερολίνο, Αντίο» του Fatih Akin, Βασισμένο στο Best-Seller του W. Herrndorf