100€ για 6 συνεδρίες κρυολιπόλυσης (cryolipolisis), 6 cavitation και 6 συνεδρίες rf ραδιοσυχνότητες για θεαματικά αποτελέσματα από τα δύο υπερπολυτελή δερματολογικά ιατρεία Human Perfection σε Κηφισιά και Κολωνάκι Αρχικής Αξίας 1.500€, Έκπτωση 93% !!