18€ για έναν έλεγχο θυρεοειδούς Τ3, Τ4, TSH, ANTI –TG, ANTI-TPO με αξιολόγηση αποτελεσμάτων από γενικό ιατρό, αγωγή και συνταγογράφηση ή 25€ για έναν έλεγχο θυρεοειδούς FΤ3, FΤ4, TSH, ANTI –TG, ANTI-TPO, με αξιολόγηση αποτελεσμάτων από γενικό ιατρό, αγωγή και συνταγογράφηση, στα Ιδιωτικά Πολυϊατρεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.