29,90€ για Δωρεάν Πελματογραφήμα και Αγορά του ανατομικού πάτου που ταιριάζει στο πέλμα σας! Το Πελματογράφημα γίνεται με ειδικό μηχάνημα λεπτομερούς απεικόνισης που αναλύει τη μορφολογία του και οι ειδικοί ανατομικοί πάτοι έιναι προσαρμοσμένοι στη μορφολογία του πέλματος σας, από την Special Products στην Αθήνα.