19.90€ από 150€ για ένα Mini Αιματολογικό Check-Up (10 Εξετάσεις) ή 29,90€ από 192,20€ για ένα Medium Αιματολογικό Check-Up (13 Εξετάσεις) ή 44,90€ από 293,50€ για ένα Maxi Αιματολογικό Check-Up (20 Εξετάσεις) ή 59€ για ένα Full Check-Up (32 Εξετάσεις), για άνδρες και γυναίκες, στο Πολυϊατρείο Αξονική Αθηνών στην Αθήνα (πλησίον στάση ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος).