69€ για τρεις (3) Συνεδρίες Cavitation, μια (1) Συνεδρία Cryolipolisis και τρεις (3) Συνεδρίες Air Massage, στο κέντρο αισθητικής Mediaspis στο Περιστέρι (έναντι μετρό Περιστερίου). Αρχικής αξίας 340€. Έκπτωση 79%.


69€ για τρεις (3) Συνεδρίες Cavitation, μια (1) Συνεδρία Cryolipolisis και τρεις (3) Συνεδρίες Air Massage, στο κέντρο αισθητικής Mediaspis στο Περιστέρι (έναντι μετρό Περιστερίου). Αρχικής αξίας 340€. Έκπτωση 79%.