30€ από 350€ για ένα Σεμινάριο εκμάθησης τροχού διάρκειας 10 ωρών! Περιλαμβάνει Θεωρία και πρακτική, Αφαίρεση jel, Ένωση tip, Αφαίρεση πετσάκια! Χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών ισάξια με όλων των ιδιωτικών σχολών, στο Beauty Academy στην Καλλιθέα. Έκπτωση 92%.


30€ από 350€ για ένα Σεμινάριο εκμάθησης τροχού διάρκειας 10 ωρών! Περιλαμβάνει Θεωρία και πρακτική, Αφαίρεση jel, Ένωση tip, Αφαίρεση πετσάκια! Χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών ισάξια με όλων των ιδιωτικών σχολών, στο Beauty Academy στην Καλλιθέα. Έκπτωση 92%.