15,5€ για ένα Τεστ Παπανικολάου, μία από τις πιο απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις ή 29,9€ για ένα Test Pap και ένα Υπερηχογράφημα μαστών, στο Πολυϊατρείο Αξονική Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον πλατείας Αμερικής).


15,5€ για ένα Τεστ Παπανικολάου, μία από τις πιο απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις ή 29,9€ για ένα Test Pap και ένα Υπερηχογράφημα μαστών, στο Πολυϊατρείο Αξονική Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον πλατείας Αμερικής).