Από 8,90€ για αιματολογικό έλεγχο προστάτη, με αξιολόγηση αποτελεσμάτων από Ιατρό, στο "Πρότυπο Ιατρικό Κέντρο"