Από 6,90€ για καρδιολογικό έλεγχο, ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex και διάγνωση-αγωγή, στο "Πρότυπο Ιατρικό Κέντρο"