58,90€ για ολοκληρωμένο έλεγχο ανδρικής γονιμότητας και αξιολόγηση από Ιατρό, στο "Πρότυπο Ιατρικό Κέντρο"