Πρόσφερε στον εαυτό σου το πολυτιμότερο δώρο! 14.90€ από 30€ για μια Ψηφοποιημένη Μαστογραφία με Ψηφιακό Μαστογράφο τελευταίας γενιάς, με δυνατότητα υψηλής ανάλυσης και χαμηλή ακτινοβολία στο Διαγνωστικό Κέντρο Alpha Διάγνωση, στην Δάφνη! Έκπτωση 50%!