35€ από 75€ για Τριπλό Μαστολογικό Έλεγχο (Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπέρηχογράφημα Μαστών, Συμπέρασμα Εξετάσεων) στα Ιατρικά Κέντρα της ''Νέας Διάγνωσης''