10€ από 50€ για Έλεγχο Αναιμίας (Ερυθρά αιμοσφαίρια, Λευκοκυτταρικός τύπος, Σίδηρος, Αιμοσφαιρίνη κ.ά.), στο "Medi Family Athens"