Απεριόριστο personal training (mini group) με Pilates Props , Cross Training , TRX , ΚI ΜΑΧ, στο "Peak Fitness Hall"!